Vivekananda Mission Mahavidyalaya
Vivekananda Mission Mahavidyalaya

List of our Noble Donors

Sl. No. Name Location
1. Vivekananda Mission Ashram Viveknagar
2. Late Gobinda Prasad Maiti Gobindapur
3. Late Bibhuti Bhusan Jana West Dinajpur
4. Late Phanibhusan Ghorai Ramchandrapur
5. Late Pramathanath Bose Tamluk
6. Late Br. Chittaranjan (alias Br. Bhakti Chaitanya) V.M.Ashram
7. Late Sk. Abdul Aziz Mallik Kukrahati
8. Late Sandhya Bose Tamluk
9. Sri Basudev Maity Braja,lalchak
10. Swami Biswanathanandaji Maharaj V.M.Ashram
11. M/S Indian Oil Corporation Ltd. Haldia
12. Late Manimohan Mondal V.M. Ashram
13. Late Manindranath Roy Chakgarupota
14. Late Nibaran Chandra Hait Rampur
15. Late Bipin Bihari Ghorai Rampur
16. Dr. B.B.Maiti Akubpur
17 Late Purna Chandra Sukul Barada
18. Late Nagendra Nath Jana Rajarampur
19. Late Ram Chandra Hait Rampur